Меню

Президиумдун Аппараты


Президиумдун Аппараты
Президенттин окумуштуу катчысы

Медетов Аскар Советович
(0312) 64-63-11
Президиумдун иш башкаруучусу
Омуралиев Адис Арманбекович
(0312) 64-19-87
Эл аралык кызматташуу жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы
 т. и. д., профессор  Койчуманова Чолпон Урушбековна (0312) 64-63-02
Илимий-уюштуруучулук иштери жана илимий кадрларды даярдоо бөлүмүнүн башчысы, 
т. и. к.  Пиримбаева Жаркын Жусупжановна (0312) 64-27-10
Кадрлар, укук жана иш кагаздары менен камсыздоо, архив бөлүмүнүн башчысы,
Асылбаева Джидегул Мокешовна (0312) 64-63-27
Каржы-экономикалык маселелер боюнча  башкармалыктын бөлүм башчысы,
Токтоболотов Малабек Анашович (0312) 64-19-39
Мамлекеттик сатып алуулар, мүлктүк мамилелер жана чарбалык ишмердүүлүк бөлүмүнүн башчысы,
Матосмонов Абдрахман Матосмонович (0312) 64-63-06


Шилтемелер