Меню

УИАнын анык мүчөлөрү


 1. Айдаралиев Асылбек Акматбекович (авиакосмостук, бийик тоолуу физиология жана медицина);
 2. Айтматов Ильгиз Торокулович (тоо кен илимдери);
 3. Акаев Аскар Акаевич (информатика жана эсептөө техникасы);
 4. Акималиев Джамин Акималиевич (агрохимия);
 5. Асанов Усен Асанович (органикалык эмес материалдардын технологиясы);
 6. Акматалиев Абдылдажан Амантурович (кыргыз адабият таануусу);
 7. Бакиров Апас Бакирович (регионалдык геология, металлогения);
 8. Борубаев Алтай Асылканович (математика);
 9. Дженчураева Розалия Джаманкуловна (тоо кен-геологиялык илимдери);
 10. Джумабеков Сабырбек Артисбекович (травматология жана ортопедия);
 11. Джуматаев Мурат Садырбекович (теория жана машиналарды жана механизмдерди конструкциялоо);
 12. Жайнаков Аманбек (теориялык физика);
 13. Жоробекова Шарипа Жоробековна (химия жана химиялык технология);
 14. Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович (оптика жана голография);
 15. Койчуев Турар Койчуевич (экономика);
 16. Кудаяров Дуйше Кудаярович (педиатрия);
 17. Кутанов Аскар Асанбекович (информатика);
 18. Мамакеев Мамбет Мамакеевич (медицина, хирургия);
 19. Мамасаидов Мухаммаджан Ташалиевич (тоо-кен машина таануучулугу);
 20. Мамытов Миталип Мамытович (нейрохирургия);
 21. Мурзалиев Арстанбек Мурзалиевич (медицина);
 22. Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович (химия);
 23. Нифадьев Владимир Иванович (тоо-кен илимдери);
 24. Плоских Владимир Михайлович (тарых);
 25. Раимжанов Абдухалим Раимжанович (гематология);
 26. Садыков Тургунбай Садыкович (искусство);
 27. Токтомышев Советбек Жайлообекович (атмосферанын физикасы);
 28. Токторалиев Биймырза Айтиевич (өсүмдүктөрдү коргоо);
 29. Эркебаев Абдыганы Эркебаевич (кыргыз адабият таануусу).


Шилтемелер