Меню

Президиумдун курамы


КР УИАнын Президиумунун мүчөлөрү:

 1. КР УИАнын президенти, академиги Мурат Садырбекович Джуматаев;
 2. КР УИАнын академиги Абдылдажан Амантурович Акматалиев;
 3. КР УИАнын академиги Аскар Асанбекович Кутанов;
 4. КР УИАнын академиги Сабырбек Артисбекович Жумабеков;
 5. КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Осмон Асанкулович Тогусаков;
 6. КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Исабек Ашимович Ашимов;
 7. КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Рысбек Зарылдыкович Нургазиев;
 8. КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Сыртбай Жолдошович Мусаев;
 9. КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Павел Сергеевич Панков;
 10. КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Камчыбек Чонмурунович Кожогулов;
 11. Биология илимдеринин доктору Бекмамат Мурзакматович Дженбаев;
 12. Медицина илимдеринин доктору Гульнар Султановна Джунусова;
 13. Филология илимдеринин доктору Исхар Сувазович Шисыр;
 14. Медицина илимдеринин доктору Тайчиев Имамназар Тайчиевич.


Шилтемелер