Меню

“Кыргыз таануу” китебинин бетачары өттү


2019-жылдын 20-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында Бердибек Абдраимович Жумабаевдин “Кыргыз таануу” деп аталган китебинин бетачары өттү.

Иш-чарага КР УИАнын президенти, академик Мурат Садырбекович Джуматаев, КР УИАнын вице-президенти, мүчө-корреспондент Осмон Асанкулович Тогусаков, мамлекетик жана коомдук ишмерлер, окумуштуулар катышты.

Монографияда биринчи болуп “Кыргыз таануу” маселеси бир бүтүндүкө алып келинип системаланган, анын жетишпеген орчундуу жактары толукталган.  Автордун изденүүсүнүн жүрүшүндө “Кыргыз тануунун” дүйнөтаанымдык түзүүчүлөрүндө бир катар ачылыштар аныкталган жана Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн орношун мындан 4000-5000 жылга илимий негизде алып барган маалыматтар чагылдырылган.


Шилтемелер