Меню

Суу маселери жана гидроэнергетика институту


КРнын УИАнын СУУ КӨЙГӨЛӨР ЖАНА ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ИНСТИТУТУ 1992 түзүлгɵн. Анын иши Кыргызстан үчүн приориттеттик жана стратегиялык мааниге ээ болгон фундаменталдык  илимий изилдɵɵлɵргɵ жана прикладдык иштетүүлɵргɵ багытталган. Институт 6 лаборатория, Тянь-Шань бийик тоолу изилдөөчү борборду жана коооптуу гидрологиялык кубулуштарын изилдɵɵчү Ала-Арча полигонун камтыйт. Институттун ишмерлигинин негизги багыттары Ыссык-Кɵл жана Чүй аймактарынын глобалдык климаттын ɵзгɵрүштɵрүнүн фонундагы жер үстүндɵгү жан жер астындагы суулардын регионалдык закон ченемдүү пайда болушу, бɵлүштүрүү режими, ɵз-ара байланышы, суу жан гидроэнергетикалык ресурстарынын баалосу жана алардын динамикасы; суу жана гидроэнергетика ресурстарын коргоого жан рационалдуу пайдаланууга, комплекстүү суу-энергетикалык объектилеринин оптималдуу иштетүү режимдерин илимий негиздерин иштеп чыгуу; суу ресурстарын экологиялык коопсуздугун жана комплекстүү пайдалануусунун илимий баалоосу; суу жана жер ресурстарын башкарууга маалыматтык камсыз кылуу системасын түзүү; гляциология, биогеография, жээк процестери, тоолу экосистемаларынын геоэкологиясы, бийик тоодогу кɵлдɵрдүн жарылып агып кетүү коркунучун мониторинг жүргүзүүсү болуп эсептелинет.

 

Суу кɵйгɵйлɵр жана гидроэенргетика институтунун мамлекеттик мааниси бар ИШТЕТҮҮЛӨР

 • «Чек аралык суу ресурстарын пайдалануу чɵйрɵсүндɵгү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук саясый концепциясы».
 • «Чек аралык суу ресурстарын пайдалануусу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук саясый стратегиясы».
 • Чек аралык суу ресурстарын мамлекеттер арасында пайдалануусундагы башкаруунун экономикалык механизмдери.
 • «Базар экономикасынын шарттарында болгон сууну пайдалануусундагы баанын түзүлүшүнүн концепциясы».
 • Сууну бɵлүштүрүүсүнүн жана керектɵɵсүнүн бүткүл этаптарындагы тарификкация боюнча баалоосу аркылуу, аны жаратылыш ресурс катарныда «товар» деген статуска келтирүү стратегиясы.
 • Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурсу катарында суунун экономикалык баалоосу. Суунун жаратылыш ресурс катарында бажысынын аныкталуу ыкмасы.
 • Сары-Жаз дарыясындагы ГЭСтерди куруунун техника-экономикалык негиздемеси.
 • Климаттын ɵзгɵрүсүүнүн шарттарында Тянь-Шандагы жана Памирдеги мɵнгүлɵрдүн үстүнɵн мониторнг жүргүзүүнүн илимий негиздерин иштеп чыгуу.
 • Суу жана суу-энергетикалык ресурстарын рационалдуу пайдалануунун негизинде Жети-Өгүз районунун социал-экономикалык ɵрчүүсүнүн келечектери.
 • Кулунак районундагы сугат жерлерди энергия жана суу менен стабилдүү камсыз кылуунуу жакшыртууга алып келүүчү «Куланак ɵрɵɵнүн суу-энергетикалык камсыздануусу» программасы .
 • Ыссык-Кɵл бассейини, Кыргызстандын мɵнгүлɵрү, Кыргызстандын орто жылдык абанын температурасы, атмосфералык жаан-чачымдарынын орто кɵп жылдык суммасы, бууланышынын орто кɵп жылдык катмары, Кыргызстандын суу агымынын модулу, Сары-Жаз дарыясынын гидроэнергетикалык потенциалы, Чүй ɵрɵɵнүнүндɵгү суу каптоо процесстери жана башка ар тараптагы тематикалык электрондук карталар.

Байланыш маалыматы:
 720033 Бишкек ш. Фрунзе көч. 533
Институттун директору: г.и.д. Чонтоев Догдурбек  Токтосартович
тел.:(996 312) 32-37-27
факс: (312) 32-36-72
Окумуштуу катчы: Янкевич Татьяна Николаевна
тел.: (996 312) 32-36-72
e-mail: iwp@istc.kg

iwp.kg


Шилтемелер