Menu

  

    

 

Каниметов 8020-декабрда УИАда “Абдылда Каниметов: коомдук-саясий жана илимий ишмер катары” аталыштагы белгилүү окумуштуу А. Каниметовдун 90 жылдыгына арналган тегерек стол (кереге кеңеш) өттү.

Иш-чарада А. Каниметовду эскерүү менен бирге окумуштуунун билим берүү тармагын өнүктүрүүдөгү ишмердүүлүгү, илимий иштерди уюштурууда жана Кыргызстандын тарых илиминин өнүгүшүнө кошкон салымы тууралуу баяндамалар окулду.

Каниметов 1 Каниметов 3 Каниметов 2

УИАнын Тарых жана маданий мурас институтунун директору, корреспондент-мүчө Абылабек Асанканович Асанканов:

“А. Каниметов илим жана билим коомчулугунда чебер устат катары эсте калаары талашсыз. Окумуштуу мамлекетибиздин билим берүү тармагына зор салымын кошуп, чоң ийгиликтерге жеткен жана билимдин өнүгүүсүндө татыктуу орунду ээлейт” – деген оюн билдирди.

Кереге-кеңешке окумуштуулар, илимий кызматкерлер, коомдук ишмерлер жана аспиранттар катышты.

Кереге кеңеш КР УИАнын Тарых жана маданий мурас институту, “Мурас” кыргыз элинин тарыхый жана маданий мурастарын изилдөө фонду тарабынан уюштурулду.