Menu

  

    

 

Пакистан элчиси 1 28-ноябрда УИАнын президенти, академик М.С.Джуматаев Пакистандын Кыргызстандагы элчиси Файсал Нияз Тирмизини кабыл алды.

Жолугушууда М.С.Джуматаев УИАнын илимий-изилдөөчү мекемелери жана анда аткарылып жаткан иштер жөнүндө тааныштырды.

Эки тарап Пакистандын жана Кыргызстандын илимдеги жетишкендиктери, алдыдагы көйгөйлөр, аларды чечүү жолдорунда эми мамлекеттин илимпоздорунун иштешсе боло турган мүмкүнчүлүктөрү, жаш окумуштууларды тарбиялоо жөнүндө ой бөлүштү.

Академик М.С.Джуматаев өз сөзүндө: “Биздин саясий, территориялык, гуманитардык, диний, каада-салттык, кыргыз жана урду тилинин окшоштуктары ж.б. жагындагы чектешип кеткен жагдайларыбыз бар. Мына ушул жактан иш баштасак жакшы ийгиликтерге жетише алабыз” – деген пикирин билдирди.

 Пакистан элчиси   Пакистан элчиси1