Menu

  

    

 

Регион3 26-октябрда К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетте “Регионалдык илим – регионалдык экономикага” аталыштагы илимий-практикалык конференция өттү.

УИАнын президенти, академик М.С.Жуматаев конференцияда Түштүк регионунда артыкчылыктуу тармактар болгон энергетика, токойчулук, илимий ишти уюштуруу, ж.б. жөнүндө айтып: “Азыркы учурда региондогу илимдин орду, жергиликтүү бийлик менен байланышы, жергиликтүү органдар коюп жаткан маселелерди чечүүдө кандай илимий иштер жасалып жаткандыгы маанилүү маселелерден. Бүгүнкү конференция дагы регионалдык илим кандай жолдор менен мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнө салым кошсо болоорун алдыңкы планга койгон. Конференциянын резолюциясын жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарына жөнөтөбүз” –деген пикирин кошуп кетти.

Регион1    Регион2    Регион5    

Иш-чара КирФАНдын 75 жылдыгына (1943-2018-жылдар) жана “2018-жыл КР региондорун өнүктүрүүгө” арналган.

Иш-чаранын алкагында э.и.д. К.Ш.Токтомаматовдун эстелигине гүл коюлуп, илим күнүн утурлай УИАнын президенти Түштүк бөлүмүнүн кызматкерлерине сыйлык тапшырды.

Регион    Регион 4    Регион 6    

ЖОЖдордун өкүлдөрү академиялык жана жождук илимдин реалдуу интеграциянуусунун проблемасы жана анын региондун экономикасына таасири боюнча ой бөлүштү.