Меню

А. Гумбольдт атындагы жаш окумуштуулар фондусунун стипендиялык программаларынын презентациясы


2023-жылдын 13-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында А.Гумбольдт Фондунун Азия департаментинин директору, доктор Катя Янгдын жаш илимпоздор үчүн стипендиялык программалар боюнча бет ачары болуп өттү. Доктор Янг Гумбольдт Фонду тарабынан сунушталган эл аралык академиялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана жаш изилдөөчүлөрдүн карьерасын колдоого багытталган ар кандай стипендиялык программалар жөнүндө айтып берди. Бул программалар илимпоздорго Германияда изилдөө жүргүзүүгө, ошондой эле өз тармагындагы алдыңкы изилдөөчүлөр менен байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. «Биз эл аралык кызматташтык илимий билимди өркүндөтүү жана глобалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн маанилүү деп эсептейбиз. Биздин стипендиалык программалар жаш илимпоздорду мыкты жетишкендиктерге умтулуусуна колдоо көрсөтүү жана эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн иштелип чыккан», - деди доктор Янг. Презентацияга КР УИАнын илимий изилдөө уюмдарынын жана КР алдыңкы ЖОЖдорунун аспиранттары жана докторанттары катышты. Катышуучулар Гумбольдт Фонду тарабынан сунушталган стипендия мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө изилдөө долбоорлорун, саякаттарды жана тил курстарын каржылоону камсыз кыла тургандыгын шыктанып угушту. Улуттук илимдер академиясы илимий жетишкендиктерди алга жылдырууга жана изилдөөчүлөрдүн кийинки муунун колдоого умтулат. А. Гумбольдт Фонду жана анын стипендиялык программалары жөнүндө кошумча маалымат https://www.humboldt-foundation.de/ веб-сайтта жайгаштырылган.


Шилтемелер