Меню

2023 жылдын 18 январында КР УИАнын Коомдук илимдер бөлүмүнүн 2022-жылга карата илимий-изилдөөчүлүк жана илимий-уюштуруучулук ишмердүүлүгү боюнча Жалпы чогулушунун жылдык сессиясы болуп өттү


1) Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Коомдук илимдер бөлүмүнүн 2022-жылы аткарган илимий-изилдөөчүлүк жана илимий-уюштуруучулук ишмердүүлүгүнүн негизги көрсөткүчтөрү жана натыйжалары тууралуу маалымат (КИБнүн төрагасы, академик А.А.Акматалиев баяндады).
2) Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Коомдук илимдер бөлүмүнүн мүчөлөрүнүн 2022-жылдагы ишмердүүлүгү жана илимдин өсүп-өнүгүшүнө кошкон салымы тууралуу (КИБнүн төрагасынын орун басары, корр.-мүчө Ж.С.Джаилов маалымат берди);
3) Чогулуштун жыйынтыгында баяндамаларды талкуулоо жана жарыш сөздөр болду ошондой эле бɵлүмдүн Токтомун кабыл алышты.


Шилтемелер