Меню

2022-жылга илимий жана илимий-уюштуруу иштеринин негизги жыйынтыктары жөнүндө Физика-техникалык, математикалык жана тоо-кен-геология илимдеринин бөлүмдөрүнүн ОТЧЕТУ


2023-жылдын 23-январында саат 10:00дө Улуттук илимдер академиясынын Кичи залында 2022-жылга илимий жана илимий-уюштуруу иштеринин негизги жыйынтыктары жөнүндө Физика-техникалык, математикалык жана тоо-геологиялык илимдер бөлүмүнүн отчету болду.
Баяндама менен бөлүмдүн төрагасы, КР УИАнын мүчө-корреспонденти Жээнбаев Н.Ж. ɵзүнүн докладын окуду.
Бөлүм 7 ИИМлерин камтыйт:
1. Суу проблемалары жана гидроэнергетика институту;
2. М.М.Адышев атындагы Геология институту;
3. Геомеханика жана жер казынасын иштетүү институту;
4. Машина куруу жана автоматика институту;
5. Сейсмология институту;
6. Математика институту;
7. Академик Ж.Жээнбаев атындагы физика институту.
КР УИАнын 10 академиги жана 14 корреспондент-мүчөсү бар.


Шилтемелер