Меню

«Кубатбек Жусубалиевдин философия дүйнөсү» аталышындагы илимий-практикалык конференция өттү


2022-жылдын 17-ноябрында КРнын Улуттук илимдер академиясында Бүткүл дүйнөлүк философия күнүнө, ошондой эле КРнын Эл жазуучусу, сценарист жана ойчул Кубатбек Жусубалиевдин 80 жаш курагына арналган «Кубатбек Жусубалиевдин философия дүйнөсү» аталышындагы илимий-практикалык конференция өттү.
Конференциянын максаты – кыргыз адабиятында көркөм чыгырмачылыкты философиялык ой толгоо менен чебер айкалыштырууга жетишкен, өзү жашаган мезгил мерчеминен кыйла алдыда жүргөн жазуучу Кубатбек Жусубалиевдин чыгармаларынын азыркы учур окурмандарынын көркөм-эстетикалык табитин, философиялык дүйнө таанымын калыптандыруудагы орду жана мааниси жөнүндөгү маселелерди талкуулоо болду.
Конференциянын алкагында төмөнкүдөй секциялар иш алып барды:
Секция 1. Философия жана адабият: эстетикалык идеал, көркөм стиль жана окуп түшүнүү маселелери.

Секция 2. Философия – илим тармактарынын фундаменталдык багыттарынын
башаты.

Конференцияга окумуштуулар, ЖОЖдун окутуучулары, докторанттар, аспиранттар, изденүүчүлөр, студенттер, ошондой эле жазуучунун чыгармачылыгына кызыккан инсандар катышты.


Шилтемелер