Меню

«Элдик Курултай – коомдук өкүлчүлүктүү жыйын» аттуу илимий-практикалык конференция


2022-жылдын 16-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында «Элдик Курултай – коомдук өкүлчүлүктүү жыйын» аттуу илимий-практикалык конференция өттү.  Иш чара  КР УИАнын Мамлекет жана укук институту,  Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту, Б.Джамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институту, А.А.Алтмышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөө институту тарабынан уюштурулду.

Конференцияга КР УИАнын президенти, академик М.С.Джуматаев, КРнын Президентинин кеңешчилери Б.И.Борубашев, Ч.Абыкеев, КР УИАнын илимий-изилдөө институттарынын директорлору, окумуштуулар жана коомдук ишмерлер катышты.

Конференциянын максаты Кыргыз Республикасында улуттар аралык ынтымакты андан ары бекемдөө, жарандык коомду бириктирүү жана социалдык мобилизациялоого көмөктөшүү максатында, ошондой эле өлкө жаңы глобалдык жана региондук чакырыктардын жана көйгөйлөрдүн босогосунда тургандыгын, аларды чечүү өз өкүлдөрү аркылуу бардык жергиликтүү жамааттардын катышуусун талап кылгандыгын эске алып Курултай институтунун азыркы учурдагы коомдогу ордун белгилеп илимий жактан карап сунуштарды айтуу.

 


Шилтемелер