Меню

Садыбакас Өмүрзаковдун 100 жылдык юбилейине арналган салтанаттуу жыйын өттү


2021-жылдын 26-ноябрында КРнын Улуттук илимдер академиясынын М. Адышев атындагы Геология институту, Кыргыз географиялык коому жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин география, экология жана туризм факультети Советтер Союзунун жана Кыргызстандын көрүнүктүү географ-илимпозу, география илиминин чыгаан уюштуруучусу, Кыргыз ССРинин илим жана техника боюнча Мамлекеттик сыйлыгынын ээси, Табият жана коом боюнча эл аралык академиясынын академиги Садыбакас Өмүрзаковдун (Умурзаков) 100 жылдык юбилейине арналган салтанаттуу жыйынын өткөздү.
Жыйында окумуштуунун өмүр жолу, илимге кошкон салымы жөнүндөгү баянды Кыргыз географиялык коомунун Президенти, КР УИАнын Геология институнун география бөлүмүнүн башчысы С.Аламанов жасады. КР УИАнын президенти, академик М.С. Джуматаев, КР УИАнын Вице-президенти, академик О.А.Тогусаков, КР УИАнын академиги А. Бакиров, КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Ш.Мусакожоев, профессорлор географтар Кулматов Т., Шакирбеков Д., тарыхчылар Тынчтык Чоротегин, Досбол Нур уулу, тилчи-топонимист Конкобаев К., топонимист, географиянын тарыхы боюнча адис Т.Эшенкулов, окумуштуунун уулу К.Умурзаков эскерүүлөрү менен бөлүштү.
Жыйында резолюция кабыл алынып, КР УИАнын М. Адышев атындагы Геология институнун география бөлүмүнө Садыбакас Өмүрзаковдун атын берүү сунушу колдоого ээ болду.


Шилтемелер