Меню

Коомдук илимдердин абалы жана келечеги


2021-жылдын 3-ноябрында КР УИАда Кыргыз Республикасынын Илим күнүнө карата “Коомдук илимдердин абалы жана келечеги” деген темада тегерек стол болуп өттү. Иш-чараны КР УИАнын Коомдук илимдер бөлүмү уюштурду, анын курамына илимий мекемелер: Б.Джамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институту, Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту, А.А.Алтмышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институту, академик Дж.Алышбаев атындагы Экономика институту жана Саясий илимдерди изилдөө жана экспертиза борбору.
Тегерек столдо Кыргызстандагы коомдук илимдердин абалынын жана өнүгүшүнүн актуалдуу көйгөйлөрү талкууланды.
Иш-чарага КР УИАнын президенти, академик М.С.Джуматаев, КР Президентинин кеңешчиси, мүчө-корреспондент Б.И.Бөрүбашев, КР УИАнын вице-президенти, академик О.А.Тогусаков, Коомдук илимдер бөлүмүнүн төрагасы, академик А.А.Акматалиев, академиктер, мүчө-корреспонденттер, КР УИАнын Коомдук илимдер бөлүмүнүн илимий-изилдөө-институттарынын директорлору жана коомдук ишмерлер катышты.


Шилтемелер