Меню

КР УИАсы анык мүчөлүккө (академиктер) жана корреспондент-мүчөлүккө катталган талапкерлердин аты-жөнүн жана адистиктерин билдирет


Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, өзүнүн Уставынын 20-пункттуна ылайык, 2021-жылдын 13-апрелинде № 26 (24510), 2021- жылдын 4-майында № 32 (24516) «Кыргыз Туусу» гезитинде жана 2021 жылдын 13-апрелинде №31 (24006) , 2021-жылдын 4-майында № 32 (24516) «Слово Кыргызстана» гезитинде жарыяланган КР УИАнын мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө кулактандыруунун негизинде анык мүчөлүккө (академиктер) жана корреспондент-мүчөлүккө катталган талапкерлердин аты-жөнүн жана адистиктерин билдирет:

КР УИАнын ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫК, МАТЕМАТИКАЛЫК жана ТОО-КЕН-ГЕОЛОГИЯЛЫК ИЛИМДЕР БӨЛҮМҮ

  КР УИАнын анык мүчөлүккө (академик) талапкерлер:
   «Геомеханика» адистиги боюнча
1 Кожогулов  Камчибек Чонмурунович – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, техникалык  илимдердин  доктору, профессор
 «Илимде жана билим берүүдө маалымат технологиялары» адистиги боюнча  
1 Бримкулов Улан Нургазиевич – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, техникалык  илимдердин  доктору, профессор
2 Панков Павел Сергеевич – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, физика-математика  илимдеринин доктору,  профессор
 «Социалдык жана техникалык системаларда башкаруу» адистиги боюнча
1 Оморов Роман Оморович  КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, техникалык  илимдердин  доктору, профессор
2 Оморов Туратбек Турсунбекович – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, техникалык  илимдердин  доктору, профессор
 «Конденсирленген  абалдын  физикасы» адистиги боюнча
1 Кидибаев Мустафа Мусаевич – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, физика-математика  илимдеринин доктору,  профессор
КР  УИАнын  корреспондент-мүчөлүккө талапкерлер:
 «Физика, атомдук  спектроскопия» адистиги боюнча
1 Жеенбаев  Нурбек  Жаныбекович – физика-математика  илимдеринин доктору,  профессор
 «Геотехнология» адистиги боюнча
1 Усманов Салават Фаргатович – техникалык  илимдердин  доктору, профессор
2 Кендирбаева Джумагуль Жумаевна – геологиялык-минералогиялык илимдеринин доктору, профессор
 «Тоокен иши» адистиги боюнча
1 Асанов Арстанбек Авлезович – техникалык  илимдердин  доктору, профессор
2 Кожобаев Канатбек Асекович – техникалык  илимдердин  доктору, профессор
3 Усенов Кенешбек  Жумабекович – техникалык  илимдердин  доктору, профессор
 «Тоокен машиналары» адистиги боюнча
1 Ураимов Мамасабыр – техникалык  илимдердин  доктору, профессор
 «Математика, геометрия, топология» адистиги боюнча
1 Байзаков Асан Байзакович – физика-математика  илимдеринин доктору,  профессор
2 Керимбеков Акылбек – физика-математика  илимдеринин доктору,  профессор
3 Чекеев Асылбек Асакеевич – физика-математика  илимдеринин доктору,  профессор
 «Механика» адистиги боюнча
1 Алибаев Атабек Пахырович – техникалык  илимдердин  доктору, профессор
2 Джаманбаев Мураталы Джузумалиевич – физика-математика  илимдеринин доктору,  профессор
3 Осмонов Ысман Джусупбекович – техникалык  илимдердин  доктору, профессор
 «Сейсмология» адистиги боюнча
1 Абдрахматов Канатбек Ермекович – геологиялык-минералогиялык илимдеринин доктору, профессор
2 Усупаев Шейшеналы Эшманбетович – – геологиялык-минералогиялык илимдеринин доктору, профессор
 «Транспорт» адистиги боюнча
1 Давлятов Улукбек Рыскулович – техникалык  илимдердин  доктору, профессор
 «Физика, катуу заттын физикасы» адистиги боюнча
1 Касмамытов Нурбек Кыдырмышевич – физико-математика  илимдеринин доктору,  профессор
2 Осмоналиев Каныбек – физика-математика  илимдеринин доктору,  профессор
3 Султаналива Рая Мамакеевна – физика-математика  илимдеринин доктору,  профессор
 «Энергетика» адистиги боюнча
1 Обозов Алайбек Джумабекович – техникалык  илимдердин  доктору, профессор
 

КР УИАнын  ХИМИЯ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК,  МЕДИКО-БИОЛОГИЯЛЫК жана АЙЫЛ-ЧАРБА ИЛИМДЕР  БӨЛҮМҮ

  КР  УИАнын   анык  мүчөлүккө  (академик) талапкерлер:
   «Микробиология,  иммунология» адистиги боюнча
1 Адамбеков Доктурбек – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, медицина илимдеринин доктору, профессор
 «Биомедицина,  биофилософия» адистиги боюнча
1 Ашимов Исабек – – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, медицина илимдеринин доктору, профессор, философия илимдеринин доктору , профессор
 «Айыл-чарбалык  биотехнология» адистиги боюнча
1 Жунушов Асанкадыр Темирбекович – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, ветеринария илимдеринин  доктору, профессор
 «Фармакология» адистиги боюнча
1 Зурдинов Ашыралы – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, медицина илимдеринин доктору, профессор
 «Ветеринарная  вирусология» адистиги боюнча
1 Нургазиев Рысбек Зарылдыкович – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, ветеринария илимдеринин  доктору, профессор
 «Хирургия, травматология-ортопедия» адистиги боюнча
1 Оморов Рахатбек Арзыбекович –  КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, медицина илимдеринин доктору, профессор
2 Сагымбаев Марат Акимович – – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, медицина илимдеринин доктору, профессор
  КР  УИАнын   корреспондент-мүчөлүккө талапкерлер:
   «Биология, биогеохимия» адистиги боюнча
1 Дженбаев Бекмамат Мурзакматович – биология илимдеринин доктору, профессор
2 Содомбеков Ишембай – биология илимдеринин доктору, профессор
3 Куттубаев Омурбек Ташыбекович – биология илимдеринин доктору, профессор
4 Ногойбаев Мукамбет  Дайырович – ветеринария илимдеринин  доктору, профессор
   «Урология, андрология» адистиги боюнча
1 Токтомушев Асанбек – медицина илимдеринин доктору, профессор
2 Усупбаев Акылбек Чолпонкулович – медицина илимдеринин доктору, профессор
   «Молекулярдык  биология,  генетика» адистиги боюнча
1 Худайбергенова Б.М. – биология илимдеринин доктору, профессор
2 Чортонбаев Т.Дж. – айыл чарба илимдеринин доктору, профессор
   «Клиникалык  физиология,  нейрофизиология» адистиги боюнча
1 Джунусова  Гульнар  Султановна – медицина илимдеринин доктору, профессор
2 Исаков Бакытбек Джалидинович – медицина илимдеринин доктору, профессор
3 Мамакеев Канат Мамбетович – медицина илимдеринин доктору, профессор
4 Тухватшин Рустам Романовича – медицина илимдеринин доктору, профессор
   «Химия» адистиги боюнча
1 Джуманазарова Асилкан Зулпукаровна – химия илимдеринин  доктору , профессор
2 Маймеков Зарлык Капарович – техникалык  илимдердин  доктору, профессор
3 Сарымзакова Роза Копбаевна – химия илимдеринин  доктору , профессор
4 Сатывалдиев Абдураим – химия илимдеринин  доктору , профессор
5 Сулайманкулова Саадат Касымбаевна – химия илимдеринин  доктору , профессор
   «Биологиялык  ресурстар» адистиги боюнча
1 Керималиев Жаныбек  Калканович – ветеринария илимдеринин  доктору, профессор
2 Шалпыков Кайыркул Тункатарович – биология илимдеринин доктору, профессор
   «Хирургия, онкология, радиология» адистиги боюнча
1 Анаркулов  Бектур Суйоркулович – медицина илимдеринин доктору, профессор
2 Бейшембаев Мукаш Итикулович – медицина илимдеринин доктору, профессор
3 Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович – медицина илимдеринин доктору, профессор
4 Кудайбергенова Индира Орозбаевна – медицина илимдеринин доктору, профессор
   «Терапия,  коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо» адистиги боюнча
1 Айдаралиев Арсен Асылбекович – медицина илимдеринин доктору, профессор
2 Бримкулов Нурлан Нургазиевич – медицина илимдеринин доктору, профессор
3 Каратаев Мадамин Мусаевич – медицина илимдеринин доктору, профессор
4 Касиев Накен Касиевич – медицина илимдеринин доктору, профессор
5 Касымов Омор Тилегенович – медицина илимдеринин доктору, профессор
6 Миррахимов Эркин Мирсаидович – медицина илимдеринин доктору, профессор
7 Молдобаева Мария Сатаровна – медицина илимдеринин доктору, профессор
8 Сарыбаев Акпай Шоганбович – медицина илимдеринин доктору, профессор
   «Педиатрия, акушер-гинекология, балдар хирургиясы жана ортопедия» адистиги боюнча
1 Мусуралиев Макенжан Суванович – медицина илимдеринин доктору, профессор
2 Омурбеков Талантбек Ороскулович – медицина илимдеринин доктору, профессор
3 Сулайманов Жаныш Дайырович – медицина илимдеринин доктору, профессор
4 Узакбаев Камчибек Аскарбекович. – медицина илимдеринин доктору, профессор
5 Узаков Орозали Жаанбаевич – медицина илимдеринин доктору, профессор
6 Юлдашев Ильшат Мухитдинович – медицина илимдеринин доктору, профессор
   «Неврология,  нейрохирургия» адистиги боюнча
1 Ырысов К.Б. – медицина илимдеринин доктору, профессор

 

КР УИАнын    КООМДУК ИЛИМДЕР БӨЛҮМҮ

  КР  УИАнын  анык мүчөлүккө (академик) талапкерлер:
   «Философия» адистиги боюнча
1 Тогусаков  Осмон Асанкулович – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, философия  илимдеринин доктору,  профессор
   «Юридикалык илим, маданият таануу» адистиги боюнча
1 Арабаев  Чолпонкул Исаевич – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, юридика илимдеринин доктору, доцент, профессор
                                «Философия тарыхы» адистиги боюнча
1 Мукасов  Ысманалы Мукасович  – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, философия  илимдеринин доктору,  профессор
   «Кыргыз тили» адистиги боюнча
1 Мусаев Сыртбай Жолдошович – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, филология  илимдеринин доктору, профессор
   «Тарых, этносоциология» адистиги боюнча
1 Асанканов Абылабек – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, тарых илимдеринин доктору, профессор
2 Осмонов  Оскон  Джусупбекович – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, тарых илимдеринин доктору, профессор
КР  УИАнын  корреспондент-мүчөлүккө талапкерлер:
 «Кыргыз  тили» адистиги боюнча
1 Абдувалиев  Ибраим –  филология  илимдеринин доктору, профессор
2 Маразыков Турусбек Сейдакматович –  филология  илимдеринин доктору, профессор
3 Садыков  Ташполот –  филология  илимдеринин доктору, профессор
4 Усубалиев Бейшенбай Шеңкеевич –  филология  илимдеринин доктору, профессор
 «Экономика» адистиги боюнча
1 Абдыров  Толонбек Шакирович – экономика илимдеринин доктору,  профессор
2 Акназарова   Роза Корчубековна – экономика илимдеринин доктору,  профессор
3 Биримкулова  Кыял  Дуйшенбековна – экономика илимдеринин доктору,  профессор
4 Джаилов Джумабек  Сатаевич – экономика илимдеринин доктору,  профессор
5 Идинов  Кубанычбек Идинович – экономика илимдеринин доктору,  профессор
6 Камчыбеков Төлөбек Кадыралиевич – экономика илимдеринин доктору,  профессор
7 Койчуева  Мэрим Тураровна – экономика илимдеринин доктору,  профессор
 «Философия» адистиги боюнча
1 Бекбоев Аскарбек Абдыкадырович – философия  илимдеринин доктору,  профессор
2 Бокошов  Жамгырбек – философия  илимдеринин доктору,  профессор
3 Джусупбеков Азизбек Кылычбекович – философия  илимдеринин доктору,  профессор
4 Нусупов  Чолпонбай Токбаевич- философия  илимдеринин доктору,  профессор
5 Саралаев  Нур Керимкулович – философия  илимдеринин доктору,  профессор
6 Стамова  Рахат Дуйшембуевна- философия  илимдеринин доктору,  профессор
 «Тарых» адистиги боюнча
1 Абдырахманов  Төлөбек Абылович – тарых илимдеринин доктору, профессор
2 Каана  Айдаркул – тарых илимдеринин доктору, профессор
3 Кененсариев Ташманбет – тарых илимдеринин доктору, профессор
4 Койчуманова Чолпон Урушбековна – тарых илимдеринин доктору, профессор
5 Ормушев  Асан Сулайманович – тарых илимдеринин доктору, профессор
6 Чороев Тынчтыкбек Кадырмамбетович – тарых илимдеринин доктору, профессор
 «Адабият» адистиги боюнча
1 Бакашова   Жылдыз Кемеловна – филология  илимдеринин доктору, профессор
2 Укубаева   Лайли – филология  илимдеринин доктору, профессор
 «Юриспруденция» адистиги боюнча
1 Борубашов Бекбосун Ишенбекович – юридикалык илимдеринин доктору, профессор
2 Молдоев  Эдилбек Эсенович – юридикалык илимдеринин доктору, профессор
 «Саясат таануу,  социология» адистиги боюнча
1 Азиз Канатбек – саясий жана юридикалык  илимдеринин доктору , профессор
2 Акунов  Аалыбек – саясий илимдеринин доктору , профессор
3 Мадалиев Мухтарбек Мисирович – саясий илимдеринин доктору , профессор
 «Педагогика» адистиги боюнча
1 Алимбеков Акматали – педагогика илимдеринин  доктору, профессор
2 Ишекеев   Назаркул – педагогика илимдеринин  доктору, профессор
3 Мамытов  Абакир – педагогика илимдеринин  доктору, профессор
4 Сияев Таштанбек Монолдорович – педагогика илимдеринин  доктору, профессор
 

КР УИАнын  ТҮШТҮК  БӨЛҮМҮ

  КР  УИАнын  анык мүчөлүккө (академик) талапкерлер:
   «Филология» адистиги боюнча
1 Ибраимов Осмонакун – КР  УИАнын мүчө–корреспонденти, филология  илимдеринин доктору, профессор
КР  УИАнын  корреспондент-мүчөлүккө талапкерлер:
 «Математика» адистиги боюнча
1 Матиева Гулбадан – физика-математика  илимдеринин доктору,  профессор
 «Химия, биология» адистиги боюнча
1 Абдурасулов  Абдугани Халмурзаевич – биология илимдеринин доктору, профессор
2 Ашимов  Камиль Сатарович – биология илимдеринин доктору, профессор
3 Жумабаева Таасилкан  Токтомаматовна – биология илимдеринин доктору, профессор
  «Медицина, эпидемиология» адистиги боюнча
1 Абдраманов Калдарбек Алишерович – медицина илимдеринин доктору, профессор
2 Ешиев Абдыракман Молдалиевич – медицина илимдеринин доктору, профессор
3 Курманов Рустам Абдыкайыпович – медицина илимдеринин доктору, профессор
4 Тайчиев Имамназар – медицина илимдеринин доктору, профессор
5 Тобокалова Сапарбү Тобокаловна – медицина илимдеринин доктору, профессор
 «Юридикалык илимдер» адистиги боюнча
1 Арабаев Афтандил Анисович – юридикалык илимдеринин доктору, профессор
2 Джоробекова  Арзыгуль Мамаюнусовна – юридиклык илимдеринин доктору, профессор
3 Шерипов Нурлан Турганбекович – юридика илимдеринин доктору, профессор
 «Техникалык механика» адистиги боюнча
1 Абидов Абдыкадыр Омарович – техникалык  илимдердин  доктору, профессор
2 Кыдыралиев Сабыржан – техникалык  илимдердин  доктору, профессор


Шилтемелер