Меню

Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү онлайнда


Интернетте кыргыз тилинин фразеологилык сөздүгү пайда болду. Бул КР УИАнын Ч. Айтматов атындагы кыргыз тил жана адабият институту менен “Эл-Сөздүк” онлайн сөздүгүнүн биргелешкен долбоору. Фразеологизмдердин онлайн сөздүгү, кыргыз тил институту  2015-ж. чыгарган “Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү” негизинде түзүлгөн. Сөздүктө фразеологизмдердин чечмелениши көркөм адабияттан жана мезгилдүү басма сөздөн алынган мисалдар менен коштолот.

“Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү” өнөктөштүктүн алгачкы эле кадамы. Кыргыз тил институтунун башчысы, профессор Абдылдажан Акматалиевдин демилгеси менен жакынкы учурда Эл-Сөздүктүн базасы “Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү”, “ ”Манас” эпосунун сөздүгү”, “Синонимдер сөздүгү”, “Антонимдер сөздүгү” ж.б. кыргыз тил инсититу түзгөн актуалдуу сөздүктөр толукталып, кыргыз тил күйөрмандарын кубантып турмакчы.

Эл-Сөздүк сөздүгүндө пайдаланылган сөздүктөрдүн тизмеси.

 


Шилтемелер