Меню

КР УИА директордун бош кызмат ордуна конкурс жарыялайт


Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы (КР УИА)

КР УИАнын Уставынын жана  Жоболорунун 58-бөлүгүнө ылайык

КР УИАнын  илимий-изилдөө институттарынын директорлорун шайлоо тууралуу

Директордун бош кызмат ордуна конкурс жарыялайт

Физика-техникалык, математика жана тоо-кен-геологиялык илимдер бөлүмү боюнча:

Машинатаануу жана автоматика институту.

Коомдук илимдер бөлүмү боюнча:

А. А. Алтмышбаев атындагы философия, укук жана социалдык-саясий изилдөө институту.

Конкурска жашы 70 жаштан жогору эмес, илимдин доктору даражасы квалификацияга жана профильге тиешелүү болгон адистер катыша алат.

Конкурска катышуу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

  1. Шайлоого катышууга макулдугун берүү жөнүндө арызы;
  2. Кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы
  3. Автобиография;
  4. Илимий- өндүрүштүк мүнөздөмө;
  5. Илимий эмгектеринин тизмеси;
  6. Билими тууралуу документтердин көчүрмөсү (адистиги, квалификациялары);
  7. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
  8. Паспорттун көчүрмөсү;
  9. Директорлук кызматына талапкерлик көрсөтүү жөнүндө протоколунан көчүрмө.

Документтер кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып бир айдын ичинде кабыл алынат .

Маалымат алуу үчүн төмөнкү дареке кайрыласыздар:  Бишкек ш., Чүй пр., кадрлар, укук жана иш кагаздары менен камсыздоо, архив бөлүмү, 215 каб, тел.: 64-63-27.

 

 


Шилтемелер