Меню

Тарых илими тармагында мыкты изилдөө үчүн сыйлык тапшыруу аземи өттү


2020-жылдын 21-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында коомдук ишмер Т.А. Сариев тарабынан  түптөлгөн тарых тармагында мыкты изилдөө үчүн конкурстун лауреатына сыйлык тапшыруу аземи өттү. Иш-чарага КР УИАнын президенти, академик М.С. Джуматаев, коомдук ишмерлер Т.А. Сариев, А.Ж. Жумагулов, окумуштуулар,  өлкөдөгү илимий жана билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү жана илимий-изилдөө институттарынын кызматкерлери катышты.

Бул сыйлык  экинчи жылы катары менен Кыргызстандын тарыхы боюнча мыкты деп табылган  эмгектерге ыйгарылып жатат. Бул жылы конкурстун темасы “Кыргыздардын көчмөн мамлекеттүүлүгү маселелери” деп жарыяланган.

Темага ылайык келип түшкөн изилдөөлөрдөн эң мыкты эмгек катары КР УИАнын Б.Джамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институтунун Кыргызстандын байыркы доордон ХIХ кылымдын соңку мезгилине чейинки тарыхы бөлүмүнүн улук илимий кызматкери, тарых илимдеринин кандидаты Темир Асановдун “Кыргыздардын оң канат, сол канат этносаясий түзүлүшү-мамлекеттик бирикме катары”  аттуу темадагы изилдөөсү табылды.  Т. Асанов мыкты илимий иши үчүн 100 000 (жүз миң) сом өлчөмүндө акчалай сыйлык алды.

 


Шилтемелер