Меню

Химия-технологиялык, медицина-биологиялык жана айыл-чарба илимдери бөлүмүнүн жылдык отчету (2019)


2020-жылдын 16-январында КР УИАнын Химия-технологиялык, медицина-биологиялык жана айыл-чарба илимдери бөлүмү (ХТМБАЧИБ) 2019-жылы жасаган илимий-изилдөө иштеринин отчётун тапшырды. Иш-чарага КР УИАнын президенти, академик М.С. Джуматаев, КР УИАнын академиктери, мүчө-корреспонденттери, илимий-изилдөө институттарынын кызматкерлери катышышты.

Химия-технологиялык, медицина-биологиялык жана айыл-чарба илимдери бөлүмүнүн  төрагасы И.А. Ашимов жана академик Д.К. Кудаяров тарабынан баяндамалар окулду жана талкууланды.

Бөлүм 5 илимий-изилдөө институтарынан турат: Химия жана фитотехнология институту, Биология институту, Биотехнология институту, Тоо физиологиясы жана медицина иституту жана Э.З. Гареев атындагы Ботаникалык багы.

Химия-технологиялык, медицина-биологиялык жана айыл-чарба илимдери бөлүмүнүн кызматкерлеринин жалпы саны 477, анын ичинен 11 академик, 11 мүчө-корреспондент, 33 илимдин доктору жана 95 илимдин кандидаты.

Жалпысынан 275 илимий иш жарыяланып, алардын 143ү чет элдик басылмаларга чыккан. Индекстүү журналдар: РИНЦ – 112, Scopus – 9, WebofSciense – 5. Ойлоп табууга 4 патент алынган. 9 эл аралык жана республикалык илимий форумдар, конференциялар өткөрүлгөн.

 


Шилтемелер