Меню

А.А. Алтмышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институтунда тегерек стол өттү


2019-жылдын 30-октябрында КР УИАда А.А. Алтмышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институту тарабынан Тил мыйзамынын 30 жылдыгына жана КР Улуттук Жазуучулар Союзунун 85 жылдыгына карата уюштурулган “Өткөөл мезгилдеги кыргыз адабиятынын жана тилинин өнүгүшүнүн проблемалары”  деген темада тегерек стол өттү.

Иш-чарага окумуштуулар, илимий кызматкерлер, жазуучулар, коомдук ишмерлер ж.б. катышышты.


Шилтемелер