Меню

«Саякбай Каралаев жана манасчылардын жаңы мууну» аталышындагы ой-талкуу, конференциясы өттү


2019-жылдын 10-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту жана «Саякбай манасчы» коомдук фонду тарабынан уюштурулган көркөм сөз зергери, залкар манасчы Саякбай Каралаевдин туулгандыгынын 125 жылдыгынын урматына  «Саякбай Каралаев жана манасчылардын жаңы мууну» деген аталыштагы ой-талкуу, конференциясы өттү.

Конференцияга КР УИАнын президенти, академик Мурат Садырбекович Джуматаев, КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун директору, академик Абдылдажан Амантурович Акматалиев, КРнын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы Жанна Урматовна Саралаева, КР Президентинин Аппаратынын социалдык өнүктүрүү, тарых жана маданият маселелери бөлүмүнүн, тарых жана маданият маселелери боюнча эксперти Шаазадан Акылбекович Тюмонбаев  жана КР УИАнын окумуштуулары, манасчылар, манастаануучулар, адабиятчылар жана манасчынын чыгармачылыгына кызыккан жалпы коомчулук катышты.

КР УИАнын президенти, академик М.С.Джуматаев өз сөзүндө улуу жазуучубуз Ч. Айтматов XX кылымдын Гомери деп атаган Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгы менен баарыңыздарды куттуктайм. Саякбай Каралаев жалаң гана манасчы эмес, жалпы эле кыргыздардын оозеки көркөм чыгармачылыгын мыкты билген адам болгон. Бирок, анын көп кырдуу сапаттарынын ичинен манасчылык касиети өзгөчө жогору туруп, ал элибизге эң алды менен чоң манасчы катары белгилүү болду – деп белгилей кетти.

КРнын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы Ж.У. Саралаева кыргыз рухунун туу чокусу болгон “Манас” эпосун муундан муунга өткөрүп, сактоо менен бүгүнкү күнгө жеткирүүдө Саякбай Каралаевдин эмгеги зор. Анын айтуусу менен кыргыз элинин көркөм мурасы дүйнөгө таанылган – деп билдирди.
Иш-чаранын жүрүшүндө азыркы күндөгү манасчылардын жаңы муунунун өкүлдөрү өз чыгармачылыгын таптоодогу Саякбай Каралаевден алган өрнөктөрү тууралуу ой-толгоосун ортого салышты. Талкуу бир багыттуу болушу үчүн Саякбай Каралаевдин айтуусундагы «Чоң казат» эпизоду тема катары алынып,  ар бир манасчы «Чоң казаттагы» окуялар тууралуу баяндап, өз варианттарындагы кошумча, алымчалар тууралуу кеп козгошту.

Ошондой эле Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун «Манас, фольклор, акындар чыгармачылыгы» бөлүмүнүн базасында түзүлүп жаткан учурдагы элдик оозеки чыгармаларды жана манасчылардын варианттарын жазып алуу лабораториясы тууралуу да сөз болду.


Шилтемелер