Меню

Көңүл айтуу


Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президуму жалпы окумуштуулардын атынан Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Жээнбеков Сооронбай Шариповичке бир тууганы Токтоматов Канторо Шариповичтин жарык дүйнө менен кош айтышкандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтат.

Экономикалык илимдердин доктору, профессор Канторо Шарипович – жалпыга, өзгөчө жаштар үчүн алдыга умтулууга себеп боло ала турган ийгиликтин тарыхы. Ал боорукер, тегерегиндеги адамдарга дем-күч берип, кам көрүп келген жогорку класстагы профессионал болгон.
Анын бул дүйнө менен кош айтышы жеке эле анын жакындары,туугандары үчүн гана эмес, өлкөнүн бүтүндөй илимий жана педагогикалык коомчулугу үчүн да чоң жоготуу болуп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары


Шилтемелер