Menu

  

    

 

imgonline com ua Resize vdPy8TyLL8Ztcn4 80Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков Кыргызстандагы илим жана техника жаатындагы ийгиликке жетишкен  окумуштууларга мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарды.

Окумуштуулар «Илим жана техника жаатында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты» деген наам алышты.

                     imgonline com ua Resize KCSWyTYn7RAkNx 200м imgonline com ua Resize sxwUzCWlnb 200С

КР УИАнын академиги Сабырбек Артисбекович Джумабековго „Скелеттин узун сөөк сыныктарын заманбап дарылоо” иши үчүн Касым Тыныстанов атындагы сыйлык ыйгарылды.

Ошондой эле КР УИАнын мүчө-корреспонденти Мэлс Табалдыевич Артыкбаев   “Эгемендүү Кыргызстандын коомдук-саясий жана социалдык өнүгүүсүнүн актуалдуу проблемалары” иши үчүн  сыйланды.