Menu

  

    

 

imgonline com ua Resize ZzH4lx9OSkYtWWТарых илимдеринин доктору Акылбек Джуманалиевдин “Синтетикалык жыйнак”  аттуу китеби жарык көрдү.

Синтетикалык жыйнакта тарых философиясы, коом, саясат, тарых, инсан, улут жана мамлекет тууралуу  илимий трактаттар, көркөм чыгармалар, эсселер чыгарылган. Жыйнакка ошондой эле Тацудзи Миёси, Дзюн Таками, Фуюхико Китагава, Мицухари Канэко жана Тодзабуро Оно аттуу япон акындарынын ырларынын котормолору камтылган.                                                                                                                                                                                                      imgonline com ua Resize Ysssi3EORUkaI

Ал эми китептин соңу Акылбек Джуманалиевдин өзүнүн  төрт сап ыры менен аяктайт.

 Төрт сап ыр

 Кеч түн. Уйку жок.

Угулат алыстан иттин алсыз үнү.

Ошондо ишенгиң келет, же ишенгиң келбейт

Жашоонун уланаарын эртеңки күнү.

 

Китеп “Улуу тоолор” басмаканасында басылды