Menu

  

    

 

НАН КРКыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктары боюнча Комитети Кыргыз Республикасынын 2018-жылдагы Мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылуучу конкурска катышууга төмөнкү эмгектерге жол берилгенин кабарлайт:

Джумагулов О.Дж., Ботбаев А.А., Дикамбаева М.К., Усенко В.А., Эшмамбетов А.

“Офтальмологиянын азыркы мезгилдеги жогорку технологиялык ыкмалары: кыргыз окумуштууларынын көздүн микрохирургиясы боюнча теориялык иштеп чыгуулары жана тажрыйбалары”.

“Дордой Офтальмик Сервис” көздүн микрохирургиясы медициналык борбору тарабынан көрсөтүлгөн.

Тойгонбеков А.К., Макимбетов Э.К. “Өпкөнүн метастаздык шишигин хирургиялык дарылоо”.

КР Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук онкология жана гематология борбору, ЖПББ МБОЖ Кыргызстан-Россия Славян университети тарабынан көрсөтүлгөн.

Касиев Н.К., Рисалиев Д.Д. (көзү өткөндөн кийин). “Өткөн, учур жана келечек”. “Саламаттык сактоону реформалоо жана милдеттүү түрдө медициналык камсыздандыруу”.

ЖПББ МБОЖ Кыргызстан-Россия Славян университети тарабынан көрсөтүлгөн.

Бейшеналиев А.С., Мусаев А.И., Мамакеев К.М., Омурбеков Т.О., Байсекеев Т.А., Саткеева А.Ж. “Ич жана көкүрөк органдарына жасалган операциялардан кийинки тромбоэмболиялык дарттар жана алардын алдын алуу жолдору”.

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, КР Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук хирургия борбору, №1 шаардык клиникалык бейтапкана, Бишкек шаардык балдарга тез жардам көрсөтүүчү бейтапкана, Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана даража жогорулатуу институту, КР Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук госпиталы тарабынан көрсөтүлгөн.

Чынгышпаев Ш.М., Ахунбаева Н.И., Бебезов Х.С., Ахунбаев С.М., Шаназаров А.С., Айдаралиев А.А., Чынгышпаев Д.Ш., Маматов Э.А. “Калкан безинин оорулары”.

Эл аралык жогорку медициналык мектеп, ЖПББ МБОЖ Кыргызстан-Россия Славян университети, көп тармактуу КАМЭК клиникасы тарабынан көрсөтүлгөн.

Ырысов К.Б. “ Вестибулярдык шванномдорду нейрохирургиялык дарылоо”.

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы тарабынан көрсөтүлгөн.

Аламанов С.К., Сакиев К.С., Чодураев Т.М., Бакиров К.Б., Эргешов А.А., Ахмедов С.М., Фомина Т.В., Балбакова Ф.Н. “Кыргызстандын физикалык географиясы”.

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын М.Адышев атындагы геология институту, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, “Глобалдык жана локалдык информациялык партнерлук” аттуу коомдук уюм тарабынан көрсөтүлгөн.

Абдырахманов Т.А., Артыкбаев М.Т., Курбанова Н.У., Маанаев Э.Дж. “Суверендүү Кыргызстандын коомдук-саясий жана социалдык өнүгүүсүнүн актуалдуу проблемалары”.

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети тарабынан көрсөтүлгөн.

Джумабеков С.А., Анаркулов Б.С. “Скелеттин узун сөөк сыныктарын заманбап дарылоо”.

Бишкек травматология жана ортопедия илим-изилдөө борбору тарабынан көрсөтүлгөн.

Оморов Р.О. “Интеллектуалдык менчик”.

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын ак. Ж.Жеенбаев атындагы физика-техникалык проблемалар жана материал таануу институту тарабынан көрсөтүлгөн.

Бообекова С.Б. “Айлана-чөйрөнүн химиялык заттардан булгануусу жана анын кесепеттери”.

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети тарабынан көрсөтүлгөн.

Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктар боюнча Комитетине жогорудагы эмгектер жөнүндө пикирлерди 2018-жылдын 21- сентябрына чейин жиберсеңиздер болот.

 Дареги: 720071, Бишкек ш., Чүй проспекти, 265а, 214 каб., тел. 64-62-80, 39-23-66.