Menu

  

    

 

колЫсык-Көлдө “Борбор Азиядагы экосистемага мониторинг жана изилдөө: жыйынтыктар жана илимий-практикалык пайдалануу” деген темада эл аралык илимий-практикалык семинар өткөрүлөт.

Семинар КР УИАнын Суу проблемалары жана гидроэнергетика Институтуна караштуу Ысык-Көлдөгү Кызыл-Суу айылында жайгашкан Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борбордун базасында, 2018-жылдын 26-30-августунда өтөт.

Семинардын негизги милдетине “Бир кур, бир жол” өлкөлөрүнө кирген окумуштуулардын, изилдөөчүлөрдүн, практиктердин башын бириктирүү.

Симпозиумдун максатына – экологиялык мониторинг жана экосистеманы моделдөө тармагындагы илимий идеялар, практикалык көндүмдөр жана билимдер, ошондой эле маалыматтарды жыйноо, иштеп чыгуу жана интерпретациялоо методдору менен бөлүшүү.

Иш-чаранын негизги уюштуруучусу Борбор Азиянын (Бишкек) экологиясын жана айлана-чөйрөсүн илимий-изилдөө борбору жана ошондой эле:

  • Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борбор;
  • КЭРдин ИАсынын Синьцзян экология жана география институту;
  • КР УИАнын Геология институту;
  • КР УИАнын Суу проблемалары жана гидроэнергетика институту;
  • Борбор Азиянын Алматыдагы жана Дүйшөмбүдөгү Экологияны жана айлана-чөйрөнү илимий-изилдөө борборлору.