Menu

  

    

 

фото 38-майда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы Улуу Ата Мекендик согушка катышкан ардагер-окумуштууларын, академик Ильгиз Айтматовду жана  академик Бейшен Иманакуновду куттуктады.

фото 6 КР УИАнын вице-президенти, корреспондент-мүчө Осмон Тогусаков ардагерлерди алдыдагы Улуу жеңиш күнү менен куттуктап жатып: «Биз сиздерден үлгү алалы жана аны менен кийинки муунга өзүбүз үлгү болгонго аракет кылалы. Бизге ушул күндү жана жеңиш майрамын тартуулаган сиздерге таазим. Жан аябаган, эбегейсиз эмгегиңиздер, эрдигиңиздер үчүн чоң ыраазычылык», - деди.

  
 Ардагерлер өз кезегинде жогорку илимий мекеменин жалпы жамаатына ыраазычылыгын билдирип өтүштү. 

 

 

 

 

фото 3  фото 4  фото 5