Menu

  

    

 

logoКыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын окумуштуусу, Ж.Алышбаев атындагы Экономика институтунун Эл аралык экономика бөлүмүнүн жетекчиси, КР УИАнын Жаш окумуштуулар кенешинин төрагасы, экономика илимдеринин кандидаты Азык Орозонова Астана шаарында 17-майдан 19-майга чейин боло турган экономикалык Global ChallengesSummit форумуна катышууда.


IMG 141018-майда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында «Бир кур – бир жол: аба-ырайынын глобалдык өзгөрүүсүнүн шартында тоолуу мамлекеттердин өнөктөштүгү» аталышындагы тегерек стол өттү. Иш-чарада аба-ырайынын өзгөрүүсүнүн шартында экологиялык, социалдык-экономикалык жана саясий өзгөрүүлөрдүн кесепети тууралуу талкуулар болуп, докладдар окулду.


1 мая Бекдудеган 2В мае 2018 года Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН КР вошел в состав CABCN (Central Asia Biodiversity Conservation network).

Это  сотрудничество стран Центральной Азии стран (Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан) и  Республики Корея в области сохранения биоразнообразия растительных ресурсов, которое объединяет учёных, исследователей и лесоводов четырёх Центральноазиатских стран и Республику Корея.http://www.cabcn.org


Ош шаарында 15-16-майда Кыргызстандын региондорунун өнүгүүсүнө арналган «Фергана өрөөнүнүн жана Тянь-Шань-Памирдин шартындагы өзгөргөн климатогеографиялык шарттарда оорулардын эпидемиологиясы, патогенези жана саногенези» темасында эл аралык илимий-практикалык конференция өттү.


Кокум бий15-майда КР УИАда “XVII кылымдагы кыргыздардын этно-социалдык абалы: Евразия көчмөндөр дүйнөсүндө Көкүм бийдин саясий жана коомдук ишмердүүлүгү” деп аталган илимий-практикалык кереге кеңеш өттү.