Menu

  

    

 

28.11.2017-жылы КР УИАнын  Президиумуна мүчө болуп шайлангандардын курамы:

 КР УИАнын президенти, академик Мурат Садырбекович Жуматаев;

КР УИАнын академиги Абдылдажан Амантурович Акматалиев;

КР УИАнын академиги Аскар Асанбекович Кутанов;

КР УИАнын академиги Сабырбек Артисбекович Жумабеков;

КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Осмон Асанкулович Тогусаков;

КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Исабек Ашимович Ашимов;

КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Рысбек Зарылдыкович Нургазиев;

КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Сыртбай Жолдошович Мусаев;

КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Павел Сергеевич Панков;

КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Камчыбек Чонмурунович Кожогулов;

Биология илимдеринин доктору Бекмамат Мурзакматович Дженбаев;

Медицина илимдеринин доктору Гульнар Султановна Джунусова;

Филология илимдеринин доктору Исхар Сувазович Шисыр.