Menu

  

    

 

 1. 1954-жылы Кыргыз ССРнин илимдер Академиясынын системасында философия сектору түзүлгөн. Бул сектор 1959-жылы философия жана укук бөлүмү болуп өзгөрөт. 1964-жылы аталган бөлүмдөн философия жана укук Институту түзүлөт.
 1. Философия жана укук институтунун директорлору:
  - 1954-1963-жж. Алтмышбаев А.А..
  - 1963-1975-жж. Салиев А.А.
  - 1975-1987-жж. Алтмышбаев А.А.
  - 1987-1988-жж. Каракеев Т.
  - 1989-1992-жж. Какеев А.Ч.
  - 1992- жылдан азыркы мезгилге чейин Тогусаков О.А.

 

 1. Институттун кызматкерлери эки багытта долбоордук илимий-изилдөөчүлүк иш жүргүзүүдө: «Кыргыздардын коомдук-саясий жана философиялык ойломунун тарыхы: байыркы замандан азыркы мезгилге чейин» (философия боюнча); «Эгемендүү Кыргызстандын конституциялык-укуктук реформаларынын калыптануусу жана өнүгүүсү» (укук боюнча). Бул эки долбоор тең «Кыргыздардын коомдук-саясий жана философиялык ойломунун тарыхы: байыркы замандан биздин күнгө чейин», - деген 5 томдук фундаменталдуу эмгекке байланган. Долбоорлор бюджеттик каржылоодо.

Долбоорлордун жетекчиси – Институттун директору профессор, УИАнын корр.-мүчөсүО. А. Тогусаков.                                                                                               

 1. Институттун кызматкерлеринин жалпы саны 55 адамды түзөт (алардын ичинен штат боюнча – 50 адам, жарым (0,5) ставкадагы адамдардын саны 5). Институттун структурасы төмөнкүдөй: бөлүмдөр – 6, кафедра – 1; бөлүм башчылары – 6; кафедра башчысы – 1. КР УИАнын корреспондент-мүчөлөрү – 5; илимдин докторлору – 12; илимдин кандидаттары – 24; башкы илимий кызматкерлер – 2; жетектөөчү илимий кызматкерлер – 6; ага илимий кызматкерлер – 13; илимий кызматкерлер – 8; кенже илимий кызматкерлер – 5; АБП (АУП) – 3; ага лаборант – 2.
 1. Институттун түзүлүшү:

1.Директор

2.Окумуштуу катчы – директордун илим боюнча орун басары

3.Онтология жага тааным теориясы бөлүмү

4.Социалдык философия, эстетика жана этика бөлүмү

5.Философиянын тарыхы бөлүмү

6.Саясат таануу жана мамлекетти башкаруу маселелеринин бөлүмү

7.Рухий маданият бөлүмү

8.Укук бөлүмү: Жеке укук жана Жалпы укук сектору

9. Илимдин тарыхы жана  философиясы кафедрасы

 1. Аспирантура:
 2. Окумуштуу Кеңеш