Menu

  

    

 

Урматтуу “УИА кабарлары” журналына макала берүүчү авторлор!

Макала жарыялоодогу суроо-талаптар менен Бишкек ш., Чүй пр. 265а дарегиндеги УИАнын 3-кабатынын 314-кабинетинде жайгашкан  "Илим" маалымат-басма борборунун редакциялык бөлүмүнө кайрылыңыздар. Сурап-билүү телефондору: 0312 39 18 72, моб. +996 772 81 60 72. Электрондук дареги: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Редакция авторлор макала берүүдөн мурун төмөндөгү эрежелер менен таанышып чыгат деген ишеним менен эрежеге шайкеш келбеген эмгектердин кабыл алынбай тургандыгын эскертет.

1. Илимий журналга УИАнын академиги, корреспондент-мүчөсү, илимий кызматкери жана чет өлкөлүк мүчөсү болгон авторлордун математика, табигый жана так, техника, медицина, биология, айыл чарба, коомдук жана гуманитардык илимдер жаатындагы изилдөөлөрү, илимий иштери, эмгектери камтылган макалалар кабыл алынат.

2. Адистиги тектеш болгон илимдин докторунун макалага карата жазган рецензиясы талап кылынат.

3. Герби бар бланкка журналдын башкы редактору академик Абдыганы Эркебаевдин атына эркин формада жазылган, жетекчинин колу коюлган арыз менен кайрылуу керек.

4. Авторлор УОК (универсалдуу ондук классификация) боюнча индексти тапшыруусу кажет. Макалага автордун аты-жөнү үч тилде (кыргызча, орусча, англисче) жазылат. Андан сырткары макаланын жана ага тийиштүү сүрөттөрдүн электрондук версиясы болууга тийиш.

5. Макаланын башында изилдөө жүргүзүлгөн мекеменин толук аты, бардык авторлордун толук аты, фамилиясы, атасынын аты, илимий наамы, регалийлери жазылып, макаланын аягында кайталанышы керек. Ар бир авторлоштун почта индекси менен, дареги, телефон номерлери (кызматтык, үй, мобилдик), факсы жана электрондук дареги кошулууга тийиш. Редакция менен иш жүргүзө турган тарапты белгилеп көрсөтүү зарыл.

6. Авторлор сөзсүз түрдө макаланын атын, аннотациясын жана негизги сөздөрдү кыргызча, орусча жана англисче жазып көрсөтүүгө тийиш. Алар флеш-картада болушу шарт.

7. Макаланын кайрадан иштеп чыгуу үчүн авторго кайтарылып берилиши басууга кабыл алынды дегенди билдирбейт. Оңдоодон кийинки макала кайрадан редколлегиянын сынынан өтөт. Оңдоого чейинки макала каталарга болгон жооптору менен кошо берилиши керек. Макаланын редколлегиянын сынынан өткөн акыркы варианты гана кабыл алынды деп эсептелинет.

8. Макала 15 барактан ашпаган көлөмдө, 14-шрифт жана 2-интервал менен кабыл алынат. Сүрөттөр так жана даана болуп, ар бирине кол коюлушу шарт. Ар бир барактын номери коюлуп, кол жазмалар менен чапталган нерселер болбошу керек. Математикалык жана химиялык формулалар, символдор көлөмдүү жана даана болушу зарыл. Түшүнүүгө жана кабыл алууга оор болгон белгилер болбошу керек. Номери бар формулалар жаңы саптан башталып, номер оң тарапка жазылат. Шилтемеси бар гана формулаларга номер жазылууга тийиш.

9. Тексттеги цитаталанган адабияттын шилтемеси төрт чарчы кашаанын ичинде берилиши керек, мисалы, [1]. Колдонулган адабияттардын тизмеси макаланын аягында берилет. Китептерде - автордун фамилиясы, аты-жөнү, китептин толук аталышы, басылган жери, басмакана, чыккан жылы, том же чыгарылыш жана беттердин жалпы саны болушу керек. Мезгилдүү басылмалардыкы - автордун фамилиясы, аты-жөнү, журналдын аталышы, чыккан жылы, тому, номери, макаланын биринчи жана акыркы барагы болушу шарт. Китептерге шилтеме берилип, орус тилине которулган китептердин оригинал нускасына, басылган маалыматтарына карата шилтеме берилиши керек.

10. Басууга кабыл алынбаган материалдар ээсине жөнөтүлбөйт.

11. Редколлегия тарабынан кабыл алынбаган макалалар кайталанып каралбайт.

12. УИАга мүчө эмес авторлордон 600 сом, КМШ өлкөлөрүнүн авторлорунан 50 АКШ доллары, ал эми башка чет өлкөлүктөрдөн 60 АКШ долларынан турган каражат басууга кеткен чыгымдарды жабуу максатында алынат.  Андан сырткары УИАнын Президиумунун 2016-жылдын 25-майындагы Чечимине ылайык макаласы жарык көргөн ар бир автор 500 сомдук журналдын бир даанасын сатып алууга тийиш.