Menu

  

    

 

 

УИАнын илимий-изилдөө институттарына

Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын Президиуму сиздерди 25-апрелде, саат 10:30да УИА, Билим берүү жана илим министрлиги жана  Clarivate Analytics компаниясы биргелешип өткөрө турган семинарга чакырат. Семинарда Web of Science  индексиндеги реферативдүү маалыматтардын базасын колдонуудагы суроо-маселелер каралат.

Билим берүү жана илим министрлиги менен Clarivate Analytics компаниясынын ортосундагы келишим боюнча 2017-жылдын 27-декабрынан тарта бардык мекемелер жана илимий уюмдар Web of Science базасына кирүүгө мүмкүнчүлүк алышат.

Буга байланыштуу Президиум институттардын окумуштуу катчыларын, диссертациялык кеңештердин катчыларын, аспиранттар менен изденүүчүлөрдү жана башка илимий кызматкерлердин семинарга катышуусун өтүнөт. Андан сырткары УИАдагы бардык кызыккан тараптар катыша алат.

Урматтоо менен,

Уюштуруу ишмердиги, илимий кадрларды даярдоо жана эл аралык байланыштар бөлүмү

Тел.: 64-63-56

 

Аспиранттарды аттестациялоо 15-марттан 15-апрелге чейин жүргүзүлөт

Кыргыз  Республикасынын “Улуттук илимдер академиясы жөнүндө» 4,5 бересенинин   III бөлүгүндөгү  Жобонун 44 пунктуна  ылайык  КР Билим берүү министрлигинин жана Жогорку аттестациялык комиссиясынын илимий педагогикалык жана  илимий кадрларды даярдоо боюнча Улуттук илимдер академиясынын 9.11.1995-ж. №8с/с-3/2 буйругуна ылыйык 2017-жылдын 15-мартынан 15-апрелине чейин аспиранттарды аттестациялоо жүргүзүлөт.

Аттестациянын жыйынтыгын 2017-жылдын 30-апрелине чейин  УИАнын уюштуруу ишмердиги, илимий кадрларды даярдоо, Эл аралык байланыштар бөлүмүнө  маалымдоо зарыл.