Menu

  

    

 

Кыргыз Республикасынын
Президентинин
1996-жылдын 10-июлундагы №234
Жарлыгы менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө ЖОБО

(КР Президентинин
1997-жылдын 7-июнундагы ПУ № 166,
2001-жылдын 29-июлундагы ПЖ № 235,
2007-жылдын 11-апрелиндеги ПЖ № 169,,
2009-жылдын 10-февралындагы ПЖ № 95
Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары Кыргыз Республикасынын граждандарын сыйлоонун эң жогорку формасы жана алардын мамлекетти жана демократиялык коомду, элдердин биримдигин коргоого жана чыңдоого, өлкөнүн экономикалык, интеллектуалдык жана рухий потенциалын арттырууга кошкон салымы, ошондой эле мамлекеттин жана элдин алдында коомдук, гуманитардык, кайрымдуулук жана башка иштердеги сиңирген эмгегин таануу болуп саналат.

1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарына (мындан ары-мамлекеттик сыйлыктар) - Кыргыз Республикасынын эң жогорку артыкчылык даражасы "Кыргыз Республикасынын Баатыры", Кыргыз Республикасынын ордендери, медалдары, ардактуу наамдары, Ардак грамотасы кирет.

2. Мамлекеттик сыйлыктардын аталыштары мамлекеттик тилде жазылат.

3. Мамлекеттик сыйлыктар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан уюштурулат.

(КР Президентинин 2007-жылдын 11-апрелиндеги ПЖ № 169 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

4. Кыргыз Республикасынын төмөнкүдөй мамлекеттик сыйлыктары уюштурулду:

- "Кыргыз Республикасынын Баатыры" эң жогорку артыкчылык даражасы;

- "Манас" ордени;

- "Баатыр эне" ордени;

- "Данакер" ордени;

- "Эрдик" медалы;

- "Даңк" медалы;

- "Эне даңкы" медалы;

- "Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн" медалы;

- "Кайрымдуулук үчүн" медалы;

- "Эмгек ардагери" медалы;

- ардак наамдар:

- "Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу";

- "Кыргыз Республикасынын эл акыны";

- "Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү;

- "Кыргыз Республикасынын эл артисти";

- "Кыргыз Республикасынын эл мугалими";

- "Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими";

- "Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер";

- "Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы";

- "Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоосуна эмгек сиңирген кызматкер";

- "Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти";

- "Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер";

- "Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер";

- "Кыргыз Республикасынын өнөржайына эмгек сиңирген кызматкер":

- "Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер";

- "Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу";

- "Кыргыз Республикасынын транспортуна эмгек сиңирген кызматкер";

- "Кыргыз Республикасынын байланышына эмгек сиңирген кызматкер";

- "Кыргыз Республикасынын геология кызматына эмгек сиңирген кызматкер";

- "Кыргыз Республикасынын калкты тейлөө тармагына эмгек сиңирген кызматкер";

- "Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи";

- "Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти";

- "Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоосуна эмгек сиңирген кызматкер";

- "Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу"

- "Кыргыз Республикасынын спортунун эмгек сиңирген чебери";

- "Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу";

"Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер";

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер";

"Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна эмгек сиңирген кызматкер;

- Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы.

(КР Президентинин 2007-жылдын 11-апрелиндеги ПЖ № 169, 2009-жылдын 10-февралындагы ПЖ № 95 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

5. Мамлекеттик сыйлыктардын белгилеринин, ордендик китепчелеринин жана күбөлүктөрүнүн үлгүлөрү, ошондой эле сыйлыкка көрсөтүүнүн, аларды тапшыруунун, тагынып жүрүүнүн, эсепке алуунун жана сактоонун тартиби менен байланышкан жоболор Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилет.

6. Кыргыз Республикасынын Президенти мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө указдарды чыгарат, мамлекеттик сыйлыктарды тапшырат, ошондой эле мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтүлгөндөрдү ар тараптан, калыс кароо, аларга коомдук баа берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында Мамлекеттик сыйлыктар боюнча Комиссияны түзөт, Комиссия жөнүндө жобону жана анын курамын бекитет.

7. Юридикалык жактар жана администрациялык-аймактык бирдиктер, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар Кыргыз Республикасынын алдында сиңирген эмгеги үчүн мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланышы мүмкүн.

(КР Президентинин 2009-жылдын 10-февралындагы ПЖ № 95 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

8. Мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө өтүнүчтөр ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жамааттарында же жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарында билдирилет. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары, ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жетекчилери сыйлык берүү жөнүндөгү өтүнүчтү райондордун, шаарлардын, областтардын жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары менен макулдашкандан кийин областтык мамлекеттик администрацияларына, Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү өз алдынча башкарууларына жана алар менен макулдашуу боюнча тийиштүү министрликтерге, административдик ведомстволорго жана башка мамлекеттик аткаруу органдарына жөнөтөт.

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн аскер кызматчыларын, жарандык персоналын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө өтүнүч берүү тартибин тиешелүү мамлекеттик органдар аныктайт.

Судьяларды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө өтүнүч тартиби тийиштүү түрдө Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту тарабынан аныкталат.

(КР Президентинин 2007-жылдын 11-апрелиндеги ПЖ № 169, 2009-жылдын 10-февралындагы ПЖ № 95 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

9. Мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө сунушту Кыргыз Республикасынын Президентине төмөндөгүлөр киргизет:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңишинин комитеттери жана фракциялары;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин колтамгасы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

- төрагаларынын колтамгасы менен Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту;

- областтык мамлекеттик администрациялар, Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү өзүн-өзү башкаруусу алардын башчыларынын колтамгасы менен тийиштүү министрликтер, административдик ведомстволор жана башка мамлекеттик аткаруу органдары, коомдук бирикмелер менен алардын республикалык органдары аркылуу макулдашуу боюнча;

- министрликтер, административдик ведомстволор жана башка мамлекеттик аткаруу органдары, коомдук бирикмелер алардын республикалык органдары аркылуу алардын жетекчилеринин колтамгасы менен областтык мамлекеттик администрациялар, Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү өзүн-өзү башкаруусу менен макулдашуу боюнча.

Макулдашуу сыйлыкка көрсөтүүгө чейин жетекчилердин колтамгасы менен документалдык жактан жазылууга тийиш.

Чет өлкөлүк граждандарды, ошондой эле граждандыгы жок адамдарды сыйлыкка көрсөтүү жалпы негиздерде жүргүзүлөт.

(КР Президентинин 2007-жылдын 11-апрелиндеги ПЖ № 169, 2009-жылдын 10-февралындагы ПЖ № 95, 2009-жылдын 10-февралындагы ПЖ № 95 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

10. Мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн сунуштарды кароонун мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы мамлекеттик сыйлыктар боюнча Комиссия тарабынан аныкталат.

11. Мамлекеттик сыйлыктарды Кыргыз Республикасынын Президенти, ошондой эле анын тапшыруусу боюнча жана анын атынан Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик катчысы жана башка кызмат адамдары тапшырышы мүмкүн.

Мамлекеттик сыйлык ага татыктуу болгон адамга сыйлык берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин указына кол коюлган күндөн баштап эки айдан кечиктирилбестен тапшырылат.

Мамлекеттик сыйлыктар салтанаттуу кырдаалда сыйланган адамдын өзүнө тапшырылат. Аны менен бирге сыйланган адамга мамлекеттик сыйлыктын күбөлүгү берилет.

(КР Президентинин 2007-жылдын 11-апрелиндеги ПЖ № 169 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

12. "Кыргыз Республикасынын Баатыры" эң жогорку артыкчылык даражасы бир гана жолу "Ак Шумкар" өзгөчө белгисин жана тийиштүү күбөлүктү тапшыруу менен ыйгарылат.

13. Баатырдык, эрдик жана каармандык көрсөткөндүгү үчүн мамлекеттик сыйлык менен өлгөндөн кийин да сыйлоо жүргүзүлүшү мүмкүн. Өлгөндөн кийин сыйланган учурда мамлекеттик сыйлык жана анын документтери жубайына, энесине, уулуна, кызына (мураскорлоруна) тагынуу укугусуз сактоого берилет.

14. Даражасы бар сыйлыктардан, ошондой эле баатырдык, эрдик, тайманбастык жана каармандык үчүн берилген сыйлыктардан тышкары бир эле адам бир эле орден же медаль менен эки жолу сыйланышы мүмкүн эмес.

15. Баатырдык, эрдик, тайманбастык жана каармандык көрсөткөндүгү үчүн, ошондой эле сиңирген зор эмгеги, өндүрүштүн жана социалдык-маданий чөйрөнүн тармактарында жогорку натыйжаларга жетишкендиги үчүн сыйлангандардан тышкары граждандарды кезектеги жолу көрсөтүү мурдагы мамлекеттик сыйлык менен сыйлоодон кийин беш жыл өтмөйүнчө жүргүзүлбөйт.

(КР Президентинин 2009-жылдын 10-февралындагы ПЖ № 95 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

16. Ардак наамдарды кайталап берүү жана Ардак грамота менен кайталап сыйлоо жүргүзүлбөйт.

17. Граждандардын юбилейлерине байланыштуу аларды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жүргүзүлбөйт.

18. Мамлекеттик сыйлыктарга татыктуу болгон адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жана учурларда жеңилдиктерден жана артыкчылыктардан пайдаланат.

19. Мамлекеттик сыйлыктарга татыктуу болгон адамдар ал сыйлыктарды сактоону камсыз кылууга тийиш. Мамлекеттик сыйлыктар, ошондой эле анын документтери жоголуп кеткен учурда сыйлангандар сыйлыкка болгон өз укуктарын сактап калат.

Жоголул кеткен ордендердин жана медалдардын дубликаттары берилбейт.

Мамлекеттик сыйлыктын жоголуп кеткен документтеринин дубликаттары жергиликтүү аткаруу органдарынын жана башка аткаруу бийлик органдарынын (ал адамды сыйлыкка көрсөткөн органдардын) өтүнүчү боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Мамлекеттик сыйлыктар боюнча Комиссиянын чечими менен сыйлангандарга берилет.

Мамлекеттик сыйлыктар боюнча Комиссияга өтүнүч менен бирге сыйланган адамдын дубликат берүү жөнүндө арызы кошо жиберилет.

20. Мамлекеттик сыйлыктар, ошондой эле анын документтери сыйланган адам өлгөндөн кийин тагынуу укугусуз анын үй-бүлөсүндө калат.

Өлгөн адамдын мураскорлорунун макулдугу менен анын сыйлыктары жана ага документтер музейлерге берилиши мүмкүн.

Туруктуу сактоо үчүн музейлерге өткөрүп берилген сыйлыктар өлүп калган сыйланган адамдын мураскорлоруна кайтарып берилбейт.

Мамлекеттик сыйлыктарды кабыл алгандыгы жөнүндө актыны тийиштүү музей Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссияга жиберет.

Мамлекеттик сыйлыктар коомдук башталышта иштеген жана сыйлыктарды сактоо үчүн зарыл шарттары жок музейлерде сакталбайт.

Өлүп калган сыйланган адамдын мураскорлору жок болгон учурда анын сыйлыктары жана ага документтер Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча Комиссиянын катчылыгына кайтарылууга тийиш.

(КР Президентинин 2007-жылдын 11-апрелиндеги ПЖ № 169 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

21. Кыргыз Республикасынан кетип жаткан Кыргыз Республикасынын граждандары, чет өлкөлүк граждандар жана граждандыгы жок адамдар өзүнө таандык мамлекеттик сыйлыктарды жана алардын документтерин алып кетүүгө укуктуу.

22. Укук коргоо жана бажы органдарынын тарабынан алып коюлган мыйзамсыз ээлеп алынган жана ошондой эле ээси ким экендиги аныкталбаган мамлекеттик сыйлыктар, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча Комиссиянын катчылыгына кайтарып берилүүгө тийиш.

(КР Президентинин 2007-жылдын 11-апрелиндеги ПЖ № 169 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

23. Мамлекеттик сыйлыкка негизсиз көрсөтүүгө жол берген адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

24. Мамлекеттик сыйлык белгилерин мыйзамсыз жасап алуу жана тагынып жүрүү, сатуу, алмашуу же ушул жободо каралбаган мамлекеттик сыйлыктардын белгилерин берүү колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке алып келет.

25. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын тагынуу тартиби:

- "Кыргыз Республикасынын Баатыры" эң жогорку артыкчылык даражасынын "Ак Шумкар" өзгөчө белгиси төштүн сол жагына, орден, медалдардын үстү жагына тагылат;

- Кыргыз Республикасынын ордендери жана медалдары төштүн сол жагына төмөнкүдөй ырааттуулукта тагылат: "Манас" ордени, "Баатыр Эне" ордени, "Данакер" ордени, "Эрдик" медалы, "Даңк" медалы, "Эне даңкы" медалы, "Күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн" медалы, "Кайрымдуулук үчүн" медалы, "Эмгек ардагери" медалы;

- ардак наамдардын төш белгилери төштүн оң жагына тагылат.

(КР Президентинин 2007-жылдын 11-апрелиндеги ПЖ № 169 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

26. СССРдин мамлекеттик сыйлыктарын тагынуу тартиби өзгөрүүсүз калат. Сыйланган адамдын СССРдин мамлекеттик сыйлыктары да, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары да бар болсо, аларды тагынуу тартибин, аскер кызматчыларынан тышкары, сыйланган адам өзү аныктайт, ал эми чет өлкөлөрдүн мамлекеттик сыйлыктары алардан кийин тагылат.

27. (КР Президентинин 1997-жылдын 7-июнундагы ПУ № 166 Указынаылайык күчүн жоготту)

Булак: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/46559