Menu

  

    

 
 • Өзбек Республикасынын Илимдер академиясынын президенти, академик Б.С. Юлдашев КР УИАнын окумуштуулары менен жолугушту

  Өзбек Республикасынын Илимдер академиясынын президенти, академик Б.С. Юлдашев КР УИАнын окумуштуулары менен жолугушту

 • Академик Мурат Джуматаев Казак Улуттук илимдер академиясынын ардактуу мүчөсү болду

  Академик Мурат Джуматаев Казак Улуттук илимдер академиясынын ардактуу мүчөсү болду

 • CCCР илимдер академиясынын кыргыз филиалынын 75 жылдыгы

  CCCР илимдер академиясынын кыргыз филиалынын 75 жылдыгы

 • КирФАНдын 75 жылдыгына арналган Эл аралык илимий-практикалык конференция

  КирФАНдын 75 жылдыгына арналган Эл аралык илимий-практикалык конференция 

logotip В соответствии с п. 58 Устава НАН КР и Положением о выборах директоров научно-исследовательских учреждений НАН КР представляем список следующих кандидатов на должность директора институтов отделения физико-технических, математических и горно-геологических наук Национальной академии наук Кыргызской Республики, подавших документы согласно объявлению опубликованного в газетах «Слово Кыргызстан» и «Кыргыз Туусу» от 06.04.2018 года:

           Института экономики им. ак. Дж. Алышбаева НАН КР

Дыйканбаевой Токтобюбю Саякбаевны и.о.д., родилась 17 июня 1956 года в г. Бишкеке (Фрунзе) Кыргызской Республики по национальности кыргызка, образование высшее. В 1978 г. окончила Московский технологический институт легкой промышленности (Россия).

А с 1999 г. и по настоящее время является директором Института экономики им. ак. Дж.Алышбаева НАН КР. Помимо руководства Институтом провожу научные исследования по экономической безопасности, теневой экономике. Также занимаюсь активной деятельностью в научно-публицистической и экспертно-консультативной сферах. Имею большое количество публикаций, в том числе монографии, ряд статей, опубликованных как в нашей стране, так и за рубежом.

В 2009 была награждена Почетной Грамотой Правительства Кыргызской Республики, в 2010 г. было присвоено Почетное звание «Заслуженный работник Национальной академии наук Кыргызской Республики».   Ею подготовлено более 60 публикаций, в том числе монографии, брошюры, статьи.

 

КР УИАнын      Ч.Айтматов атындагы

Тил жана адабият институту

Акматалиев Абдылдажан (Мелис) Амантурович директордун милдетин аткаруучу. 1956-жылы 15-январда туулган. 1979-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Илимдер академиясында иштейт. Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын академиги, филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы Мамлекеттик сыйлыктын эки жолку лауреаты, II жана III даражадагы “Манас” ордени, “Даңк” медалы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак Грамотасы,   СССРдин “Эмгектеги артыкчылыгы” медалы, Калк аралык Түрк академиясынын “Түрк дүйнөсүнө сиңирген эмгеги үчүн” Күмүш медалы, Түрксойдун “Токтогул” медалы, Эл агартуунун отличниги. 12 илимдин докторун, 58 илимдин кандидатын даярдаган. Эл аралык 80ден жана республикалык 350дөн ашуун илимий-практикалык конференциянын уюштуруучусу жана катышуучусу.

 

КР УИАнын Тарых жана маданий мурас институту

Асанканов Абылабек Асанканович директордун милдетин аткаручу. 1954-жылы 27-декабрда Нарын областына караштуу Жумгал районунундагы Лама айылында туулган.

Нарын оюластына караштуу Жумгал районунун Лама айылында туулган. Тарых илимдеринин доктору, профессор, КР УИАнын мүчө-корреспонденти. Ал Кыргызстан элинин этнологиясын, этнографиясын жана антропологиясын илилдөөгө арналган алты монографиянын (“Социальное-культурное развитие сельских кыргызов” (1989), “Кыргызы: рост ноциального самосознания, “История Кыргызстана”, Кыргызы СИНЬЦЗЯНА” Кыргызы Джунго”, “Уйгуры Кыргызстана” жана 200дөй илимий макаланыны автору.

 

КР УИАнын философия жана саясий-укук изилдөөлөр институту

Саралаев Нур Керимкулович д.м.а. 1957-жылы 6-апрелде Нарын областына караштуу Кочкор районун Дөң-Алыш айылында туулган. 2005-жылы И.Ахунбаев атындагы Академиялык сыйлыктын ээси, Кыргыз ССРинин ЛКЖнын, КРнын илим жана билим министирлигинин, КРнын Энергетика жана Өнөр жай министирлигинин, Кыргыз Профсоюздар уюмунун, ОшМУнун, ЖАМУнун, КРнын Дин башкармалыгынын Ардак грамматалары жана КРнын Эл агартуусунун отличниги.

Бир катар монографиялардын, илимий макалалардын, окуу-усулдук куралдардын автору. Эл аралык симпозиумдарга, конгрестерге активдүү катышкан, алсак: 2007-жылы Стамбулда өткөн Бүткүл дүйнөлүк философтордун конгресине, 2008-жылы Массачусетс Университетинде (АКШ) илимий макалалары жарыкка чыккан.

 

 УИА ИИМ

logo isnankr

logo forest.kg

imash

bannermath

bannerfizika

banneravtomatika

 Баннер БОТСАД

 фон для баннера экономика